สรุปย่อยประวัติศาสตร์ดนตรี Rock N’ Roll 101

สรุปย่อยประวัติศาสตร์ดนตรี Rock N' Roll 101

“เพราะ Rock n’ Roll ไม่ใช่แค่แนวดนตรีแต่มันคือ ผู้คน!!” (หน้า 3)


หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ดนตรี Rock n’ Roll ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สงคราม วิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม แนวคิด ความเชื่อ รวมไปถึงแฟชั่นและค่านิยมต่าง ๆ อิทธิพลของดนตรีร็อกที่จะสามารถพลิกโลกได้ทั้งใบ


บรรณานุกรม

วัฒกานต์ ขันธ์ศรี. (2565). สรุปย่อยประวัติศาสตร์ดนตรี Rock N’ Roll 101. กู๊ดเฮด.

 

เลขหมู่ : ML3534 ว63 2565

โดย : วัฒกานต์ ขันธ์ศรี

สำนักพิมพ์ : กู๊ดเฮด

พิมพ์ปี : 2565

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.