“พี่พร้อม” ขอแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือน ธันวาคม 2566

“พี่พร้อม” ขอแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือน ธันวาคม 2566

“พี่พร้อม” ขอแจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ดังนี้

🔸วันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันพ่อแห่งชาติ
🔹วันที่ 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ
🔸วันที่ 11 ธันวาคม 2566 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
🔹วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี และวันหยุดชดเชย

📦 นอกจากนี้ “พี่พร้อม” ชวนส่งคืนหนังสือ หากหนังสือเกินกำหนดส่ง มีค่าปรับ 3 บาท/เล่ม/วัน (หากไม่นำส่งคืนหรือค้างค่าปรับ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้)

📌สามารถส่งคืนได้ที่
1) เคาน์เตอร์ยืม-คืน (ในเวลาเปิดบริการ)
2) ตู้รับคืนบริเวณด้านหน้า อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ตลอดเวลา)
3) ทางไปรษณีย์ ได้ที่…
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ส่งคืนหนังสือ)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

💻 หรือหากประสงค์จะใช้หนังสือต่อก็สามารถต่ออายุได้ด้วยตนเองที่ http://library.su.ac.th/patroninfo

📲 สามารถดูภาพประกอบขั้นตอนการยืมต่อด้วยตนเอง (Renew) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/…

 ———————————————————-

For English version, please scroll down

📢 P’Prompt’s news : Holidays in December 2023

🔸 5 December 2023 Father’s Day
🔹 10 December 2023 Thailand Constitution Day
🔸 11 December 2023 Compensation Holiday for Thailand Constitution Day
🔹 29-31 December 2023 New Year’s Eve

📦 The current overdue fine for late returned books is 3 THB per item / per day (the overdue fines will restrict your ability to enroll into courses.).
🔸1) Returning books at the library service counter (during service hours).
🔸2) Using library drop box in the cabinet in front of Sanamchandra Palace Library Building (at all times).
🔸3) Returning books by post to:
Sanamchandra Palace Library (Label: Return books) Central Library, Silpakorn University
6, Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000

💻 To renew it manually by yourself at http://library.su.ac.th/patroninfo

* Online service, including e-books and academic databases, are always available. https://lib.su.ac.th/
.
.
For more information, kindly contact “P’Prompt” at
Email : sus.ref2011@gmail.com
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Instagram : suslibrary
X : suslibrary
Tiktok : suslibrary
Tel : 081-3272881

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.