หนังสือ “ยืมประกอบการสอน”

หนังสือ "ยืมประกอบการสอน"

เรียน คณาจารย์ ทุกท่าน

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้ขยายวันกำหนดส่งของหนังสือยืมประกอบการสอนทั้งหมด จากวันกำหนดส่งเดิม (17 พฤศจิกายน 2566) เป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เรียบร้อยแล้ว (เฉพาะรายการหนังสือของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ที่ยืมประกอบการสอนเท่านั้น ยกเว้นหนังสือ ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการยืมประกอบการสอน)

ทั้งนี้ หอสมุดฯ ขอความกรุณาคณาจารย์ทุกท่านตรวจสอบหนังสือในความครอบครองของท่านอีกครั้ง

📌หากคณาจารย์ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่:

Email : sus.ref2011@gmail.com
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Facebook Fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Instagram : suslibrary
X : suslibrary
Tiktok : suslibrary
Tel : 081-3272881

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!

Comments are closed.