กาลครั้งหนึ่ง…ถึงเธอ

กาลครั้งหนึ่ง...ถึงเธอ

“พอเขาบอกดีแล้ว เก่งแล้ว นั่นทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่า อยากทำให้ดียิ่งกว่าเดิม” (หน้า 73)

 

เล่มนี้จะทำให้หวนคิดถึงใครบางคนที่ อาจอยู่ในบางช่วงบางตอนของเรื่องราวความรัก ที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเป็นใครบางคนที่กำลังอยู่ข้างกันตอนนี้

บรรณานุกรม

นักสะสมผีเสื้อ. (2566). กาลครั้งหนึ่ง…ถึงเธอ. สปริงบุ๊กส์.

เลขหมู่ : PL4209.4.น66 ก65

โดย : นักสะสมผีเสื้อ

สำนักพิมพ์ : สปริงบุ๊กส์

พิมพ์ปี : 2566

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.