ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และ ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
    สังกัด ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท
  2. ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
    สังกัด ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท

    (รายละเอียดเพิ่มเติม)

รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
Website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

Thanks for your feedback!
Tags: No tags

Comments are closed.