ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา งบประมาณเงินแผ่นดิน ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตราและ ตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 1. ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (งบประมาณเงินแผ่นดิน)
  สังกัด ฝ่ายหอสมุด วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท
 2. ตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
  ตําแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (งบประมาณเงินแผ่นดิน)
  สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

✨รับรู้ข่าวสารก่อนใคร แอดไลน์เป็นเพื่อนกับ SULIB ด้านล่างนี้ 👇🏼
Line official : https://bit.ly/3MGwGds
FB : https://www.facebook.com/suclibfan/
website : https://lib.su.ac.th
Tel : 034-255-806

Tags: No tags

Comments are closed.