w1200 (1)

โจนาธาน ลิฟวิงสตัน

โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนล

ริชาร์ด บาก / รหัสเรียกหนังสือ xxxxx

     “โจนาธาน ลิฟวิงสตัน” นกนางนวลที่คิดนอกกรอบ และแสวงหาคำตอบให้กับชีวิตมากกว่าที่จะบินเที่ยวหาปลากินไปวัน ๆ ด้วยการฝึกบินแบบที่นกนางนวลตัวใด ๆ ในโลกไม่เคยทำมาก่อน จนต้องถูกขับออกจากฝูง และได้กลับมายังฝูงเพื่อสอนให้นกนางนวลตัวอื่น ๆ ในฝูงเรียนรู้วิถีของการบินอันแท้จริง

วรรณกรรมคลาสสิกชิ้นสำคัญที่โลกรักและยกย่อง จิตวิญญาณแห่งนางนวลโจนาธานเป็นแรงบันดาลใจอันแสนบรรเจิดแด่ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้หาญกล้าที่จะตั้งคำถามต่อขนบ จารีต กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมที่ตีตรวนรั้งจิตวิญญาณไว้ และแต้มเติมหัวใจให้ใฝ่เสรีมากพอจะโบยบินบนวิถีขบถ นิยายเรื่องนี้สะท้อนภาวะเชิงปรัชญาผ่านนกนางนวลที่โบยบินออกจากกรอบเพื่อแสวงหาวิถีของตนอย่างอิสระและงดงาม

Tags: No tags

Comments are closed.